PHÒNG KIỂM ĐỊNH, THỬ NGHIỆM

Phòng kiểm định, thử nghiệm có chức năng tổ chức thực công tác kiểm định, nghiên cứu ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào công tác kiểm định, thử nghiệm, thí nghiệm phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy đảm bảo đúng quy định của pháp luật, của Bộ Công an về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong những năm qua, Phòng Kiểm định thử nghiệm đã thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng quy trình và tổ chức kiểm tra, tư vấn, thử nghiệm các thiết bị, phương tiện và các hệ thống PCCC. Kết quả trung bình mỗi năm đã thực hiện kiểm định hơn 2000 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, góp phần kiểm soát tập trung thị trường hàng hóa, chống hàng nhái, hàng giả, nâng cao công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực PCCC. Liên kết phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tập huấn chuyên môn nghiệp vụ công tác kiểm định, thử nghiệm cho cán bộ nhân viên để nâng cao trình độ, nghiệp vụ phục vụ yêu cầu công tác.

Phòng kiểm định, thử nghiệm

Liên hệ

Địa chỉ: 254 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
028.39200215 - 0997513736 - 1900 1227
kinhdoanh410@gmail.com